Bijna niemand vindt ruziemaken fijn. Bovendien kost het vaak een heleboel energie en levert het alleen maar stress op. De emoties lopen hoog op en soms wordt de hele omgeving erbij betrokken, dat maakt het nog erger. Hoe ga je met die ruzie om? Doe je niets? Ga je naar de rechter? Of wil je graag een duurzame oplossing? Dan is mediation wellicht een optie. Daarbij kan ik je helpen!

Waarvoor kun je bij mij terecht?

  • Conflicten binnen familie en overige relaties;
  • Onenigheid over verdeling van erfenis of nalatenschap;
  • Ruzie met/ overlast van buren;
  • Conflict met overheid, andere personen of instanties;
  • Een ander conflict dan hierboven genoemd;
  • Verstoorde communicatie.
De mediation begint met een korte kennismaking. Deze is gratis. Vervolgens ga ik na wat ieders verwachtingen zijn en of deze realistisch zijn.  Dan kan ik beoordelen of mediation inderdaad een geschikt middel is voor jullie conflict. Vervolgens spreken we af onder welke voorwaarden we de mediation gaan uitvoeren. O.a. geheimhouding, vrijwilligheid en bereidheid om tot een oplossing te komen.
Daarna gaan we gezamenlijk kijken naar de situatie zoals die nu is. In een veilige omgeving probeer ik de kern van jullie conflict boven tafel te krijgen. Ik stel vragen en ik laat jullie nadenken en vertellen over wat voor jullie ècht belangrijk is en wat jullie willen bereiken. Iedereen krijgt de tijd en gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Natuurlijk is er ook ruimte voor emoties, dat lucht meestal op. Gaandeweg ontstaat er onderling begrip en komt er weer orde in de chaos. Dat geeft overzicht en rust.
Dan begint het laatste en vaak spannendste deel van de mediation. Jullie gaan onderhandelen waar ik jullie beide in de gesprekken de ruimte voor geef. Dit vraagt vertrouwen en creativiteit, zodat ieder kan bijdragen aan een evenwichtige oplossing.
Het uiteindelijke doel is een afspraak die voor jullie beiden aanvaardbaar is, een win-win situatie dus.