Ruzie maken kost vaak een heleboel energie en het levert alleen maar stress op.  Hoe ga je hier mee om? Doe je niets en wacht je tot het vanzelf overgaat?  Of heeft het nu lang genoeg geduurd?

Met mediation, ofwel conflictbemiddeling ga je samen werken aan een duurzame oplossing, bijvoorbeeld bij:

  • een conflict binnen agrarisch bedrijf of agrarische familie
  • Stroef lopende samenwerking binnen agrarisch bedrijf,
  • Verstoorde communicatie
  • Relatieproblemen of echtscheiding
  • Onenigheid over verdeling van erfenis of nalatenschap;
  • Ruzie met of overlast van buren;
  • Conflict met overheid, bedrijven of instanties;
  • Een ander conflict dan hierboven genoemd;
De mediation begint met een korte kennismaking. Deze is gratis. Vervolgens ga ik na wat ieders verwachtingen zijn en of deze realistisch zijn.  Dan kan ik beoordelen of mediation inderdaad een geschikt middel is voor jullie conflict. Vervolgens spreken we af onder welke voorwaarden we de mediation gaan uitvoeren. O.a. geheimhouding, vrijwilligheid en bereidheid om tot een oplossing te komen.
Daarna gaan we gezamenlijk kijken naar de situatie zoals die nu is. In een veilige omgeving probeer ik de kern van jullie conflict boven tafel te krijgen. Ik stel vragen en ik laat jullie nadenken en vertellen over wat voor jullie ècht belangrijk is en wat jullie willen bereiken. Iedereen krijgt de tijd en gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Natuurlijk is er ook ruimte voor emoties, dat lucht meestal op. Gaandeweg ontstaat er onderling begrip en komt er weer orde in de chaos. Dat geeft overzicht en rust.
Dan begint het laatste en vaak spannendste deel van de mediation. Jullie gaan onderhandelen waar ik jullie beide in de gesprekken de ruimte voor geef. Dit vraagt vertrouwen en creativiteit, zodat ieder kan bijdragen aan een evenwichtige oplossing.
Het uiteindelijke doel is een afspraak die voor jullie beiden aanvaardbaar is, een win-win situatie dus.