De mediator is een specialist in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen. Getraind in het actief luisteren en het op het juiste moment toepassen van verschillende vraagtechnieken. De beide partijen worden geholpen bij het vinden van een oplossing.

De mediator is:

  • onpartijdig: de mediator is er voor beide partijen;
  • onafhankelijk: heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst;
  • neutraal: zal dus nooit een eigen standpunt innemen.

Een MfN-registermediator werkt volgens de gedragsregels voor de MfN-registermediator.