Wanneer het de deelnemers niet lukt tot een oplossing komen dan rondt de mediator de mediation af en bespreekt met betrokkenen hoe zij verder zullen gaan. De vertrouwelijkheid en geheimhouding die in de mediationovereenkomst is overeengekomen blijft in stand, ook na afloop van de mediation.