Bij een conflict kun je ook naar de rechtbank gaan. Een gerechtelijke procedure is vaak traag en ieder heeft zijn eigen advocaat. Dat maakt het erg duur. Daarnaast levert het ook veel stress op, want beide partijen blijven vechten voor hun eigen gelijk. Een uitspraak van een rechter pakt in de meeste gevallen nadelig uit voor één van de partijen, maar het resultaat is vaak voor beide partijen teleurstellend.

Bij een mediation is dat anders, efficiënter en sneller! Beide partijen hebben inspraak in de uitkomst en ze betalen samen de mediator. Ook de oplossing is beter. Mensen houden zich over het algemeen beter aan afspraken als ze die zelf gemaakt hebben.