• Niet alle conflicten zijn geschikt voor mediation. Dat ligt niet zozeer aan het onderwerp van conflict, maar meer aan de bereidheid van de partijen. Soms is het zover geëscaleerd dat de betrokken liever samen ten gronde gaan dan ook maar iets toe te geven. In zo’n geval kan een derde (vaak een rechter) beter de knoop doorhakken. Meestal is er dan een winnaar en een verliezer, soms zijn er dan zelfs twee verliezers;
  • Een mediation slaagt niet altijd. Een mediator kan geen oplossing afdwingen, en zal dit ook nooit proberen. Er zijn dus mediations die zonder resultaat eindigen. Gemiddeld ligt het slagingspercentage op 80%. Bij zakelijke conflicten of kwesties met de overheid ligt het percentage iets hoger, bij familieconflicten ligt het wat lager;
  • Inspanningsverplichting. Tijdens een mediation wordt van beide partijen een actieve en serieuze inbreng verwacht, dat kost soms moeite. Laat je de onderhandelingen liever aan een ander over of wil je je alleen richten op je eigen argumenten, dan is mediation niet geschikt.