Hoeveel gesprekken er nodig zijn is hangt af van de mensen zelf, maar ook van de aard van het conflict. Een mediator kan nooit een oplossing afdwingen en zal dat ook niet proberen.

Vooraf maak ik een inschatting over het aantal en de duur van de gesprekken, hierover zal ik jullie informeren. Afhankelijk van mijn agenda kunnen de gesprekken kort na elkaar gevoerd worden, dan hoeft de mediation niet (te) lang te duren.