Alleen een MfN-registermediator is gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Na het afronden van een professionele opleiding mag je als mediator deze titel hanteren. Om MfN-registermediator te mogen blijven is continue bijscholing verplicht. In het mediationreglement en de gedragsregels is vastgelegd waar een mediator zich aan moet houden. Het MfN-register heeft een eigen klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Meer informatie vindt u op de site van Mediatorsfederatie Nederland.