Als beide partijen met elkaar willen praten en werken aan een oplossing wordt er op korte termijn een afspraak gepland. De gesprekken vinden plaats in een veilige omgeving, liefst op neutraal terrein.

Het mediationproces van een (echt)scheiding is in principe hetzelfde als van een ander conflict. Meestal moeten dan er wel aanvullende zaken geregeld worden, lees hier wat er allemaal bij komt kijken.

Na een korte kennismaking beginnen we met het bespreken van het mediationproces en het opstellen van een mediationovereenkomst, hierin staan een aantal praktische zaken en afspraken vermeld: wie zijn de partijen, wat is in het kort het conflict en wat kost de mediator.

Alles wat tijdens een mediationgesprek besproken wordt is vertrouwelijk, hiervoor tekenen de beide partijen in de mediationovereenkomst.

Bovendien tekent de mediator voor onafhankelijkheid , neutraliteit en onpartijdigheid.

Daarna kunnen de mediationgesprekken beginnen. Het is belangrijk dat iedereen de tijd en gelegenheid krijgt om alles uit te spreken en uit te praten. De mediator begeleidt de partijen hierbij en zorgt ervoor dat de mensen hun eigen èn elkaars belangen helder krijgen. Hierdoor ontstaat er (weer) vertrouwen en wederzijds begrip . Gaandeweg kan men anders naar het conflict kijken, hierdoor komt er ruimte voor onderhandeling. Ieder draagt punten aan die hij/zij belangrijk vindt en ergens in het midden ligt de oplossing. Hiermee is de mediation geslaagd.

Na afloop worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, een onderhandse overeenkomst. Via de rechtbank of een notaris is het mogelijk hier een executoriale titel aan te verbinden. Een executoriale titel is een moeilijk woord voor de mogelijkheid om via een deurwaarder te eisen dat de ander zich toch aan de gestelde afspraken houdt.