FAQ Category: Trema (Pagina 1 van 2)

Waar vinden de gesprekken plaats?

In Groenlo heb ik de beschikking over een kantoor in de sfeervol gerestaureerde villa “de Mattelier”. Natuurlijk kan ik ook bij jullie thuis komen of we spreken op een andere locatie af.

Mijn mediation werkgebied bestaat globaal uit de oostelijke Achterhoek: gemeente Berkelland (Eibergen, Neede, Ruurlo en Borculo), Oost-Gelre (Groenlo, Lichtenvoorde), Winterswijk en Aalten en een deel van Twente (Haaksbergen, Enschede). In overleg kan ik natuurlijk overal in Nederland of zelfs Duitsland naar jullie toe komen.

Nazorg

Na afloop van de mediation gaat het leven door. Vaak is het prettig om na verloop van tijd nog eens om de tafel te zitten. Dan heeft iedereen meer of minder kunnen wennen aan de nieuwe situatie, we bespreken samen (of individueel )hoe de afgelopen periode is verlopen. Wat gaat goed of juist niet ? En hoe worden de afspraken nagekomen? Hoe ga je met elkaar om als vader en moeder en niet meer als partners? Soms kan er aanleiding zijn om een afspraak aan te passen.

Door regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, een gesprek te voeren blijven de afspraken actueel en voorkom je dat het misschien opnieuw uit de hand loopt.

Nadelen van mediation

  • Niet alle conflicten zijn geschikt voor mediation. Dat ligt niet zozeer aan het onderwerp van conflict, maar meer aan de bereidheid van de partijen. Soms is het zover geëscaleerd dat de betrokken liever samen ten gronde gaan dan ook maar iets toe te geven. In zo’n geval kan een derde (vaak een rechter) beter de knoop doorhakken. Meestal is er dan een winnaar en een verliezer, soms zijn er dan zelfs twee verliezers;
  • Een mediation slaagt niet altijd. Een mediator kan geen oplossing afdwingen, en zal dit ook nooit proberen. Er zijn dus mediations die zonder resultaat eindigen. Gemiddeld ligt het slagingspercentage op 80%. Bij zakelijke conflicten of kwesties met de overheid ligt het percentage iets hoger, bij familieconflicten ligt het wat lager;
  • Inspanningsverplichting. Tijdens een mediation wordt van beide partijen een actieve en serieuze inbreng verwacht, dat kost soms moeite. Laat je de onderhandelingen liever aan een ander over of wil je je alleen richten op je eigen argumenten, dan is mediation niet geschikt.

Wat als mediation niet lukt?

Wanneer het de deelnemers niet lukt tot een oplossing komen dan rondt de mediator de mediation af en bespreekt met betrokkenen hoe zij verder zullen gaan. De vertrouwelijkheid en geheimhouding die in de mediationovereenkomst is overeengekomen blijft in stand, ook na afloop van de mediation.

Hoe herken je een goede mediator?

Alleen een MfN-registermediator is gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Na het afronden van een professionele opleiding mag je als mediator deze titel hanteren. Om MfN-registermediator te mogen blijven is continue bijscholing verplicht. In het mediationreglement en de gedragsregels is vastgelegd waar een mediator zich aan moet houden. Het MfN-register heeft een eigen klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Meer informatie vindt u op de site van Mediatorsfederatie Nederland.

Kan ik voor mediation kiezen als er al een gerechtelijke procedure loopt?

Een rechter kijkt heel zakelijk naar een conflict, het gaat vaak alleen over het verleden en de harde feiten. Met mediation kijk je juist naar de toekomst en de menselijke kant. Het doel is om samen het conflict op te lossen. Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt kun je altijd bij de rechtbank zeggen dat je toch liever een mediation wilt.

Waarom niet naar de rechtbank?

Bij een conflict kun je ook naar de rechtbank gaan. Een gerechtelijke procedure is vaak traag en ieder heeft zijn eigen advocaat. Dat maakt het erg duur. Daarnaast levert het ook veel stress op, want beide partijen blijven vechten voor hun eigen gelijk. Een uitspraak van een rechter pakt in de meeste gevallen nadelig uit voor één van de partijen, maar het resultaat is vaak voor beide partijen teleurstellend.

Bij een mediation is dat anders, efficiënter en sneller! Beide partijen hebben inspraak in de uitkomst en ze betalen samen de mediator. Ook de oplossing is beter. Mensen houden zich over het algemeen beter aan afspraken als ze die zelf gemaakt hebben.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is hangt af van de mensen zelf, maar ook van de aard van het conflict. Een mediator kan nooit een oplossing afdwingen en zal dat ook niet proberen.

Vooraf maak ik een inschatting over het aantal en de duur van de gesprekken, hierover zal ik jullie informeren. Afhankelijk van mijn agenda kunnen de gesprekken kort na elkaar gevoerd worden, dan hoeft de mediation niet (te) lang te duren.

Wat wordt er van mij verwacht?

Deelname aan een mediation is vrijwillig, je kunt er altijd mee stoppen. Maar als je aan een mediation deelneemt is dit niet vrijblijvend, je moet bereid zijn om er samen uit te komen en je ook hiervoor inzetten.

Om de mediation sneller te laten verlopen kan het zijn dat je tussen de bijeenkomsten door een “huiswerkopdracht” mee krijgt. Bij het volgende gesprek kunnen we dan gelijk daarmee verder.

Zijn er bij mediation andere partijen nodig?

Soms vraagt een situatie om specifieke deskundigheid , bijvoorbeeld bij de verdeling van de eigen woning, de pensioenberekening of het opstellen van een ouderschapsplan. De mediator kan dan een deskundige voordragen, maar als partij mag je natuurlijk ook zelf iemand inschakelen. Partijen geven altijd rechtstreeks opdracht aan deze deskundigen.

« Oudere berichten

© 2022 Trema Mediation

 

 Website door Jan Klein Kranenburg