De mediation begint met een korte kennismaking. Deze is gratis en vrijblijvend.
Vervolgens ga ik na wat ieders verwachtingen zijn en of deze realistisch zijn. Dit kan in een gezamenlijk gesprek of ieder apart.
Dan kan ik beoordelen of mediation inderdaad een geschikt middel is voor jullie conflict. Vervolgens spreken we af onder welke voorwaarden we de mediation gaan uitvoeren.  Geheimhouding, vrijwilligheid en bereidheid zijn belangrijk om tot een goede oplossing te komen.
Daarna gaan we gezamenlijk kijken naar de situatie zoals die nu is. In een veilige omgeving probeer ik de kern van jullie conflict boven tafel te krijgen. Ik stel vragen en ik laat jullie nadenken en vertellen over wat voor jullie ècht belangrijk is en wat jullie willen bereiken. Iedereen krijgt de tijd en gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. En ik nodig jullie uit om naar elkaar te luisteren. Natuurlijk is er ook ruimte voor emoties. Gaandeweg ontstaat er onderling begrip en komt er weer orde in de chaos. Dat is vaak een opluchting.
Dan begint het laatste en vaak spannendste deel van de mediation. Jullie gaan onderhandelen, je wilt wat, maar je moet een ander ook wat gunnen. Dit vraagt vertrouwen en creativiteit, zodat ieder kan bijdragen aan een evenwichtige oplossing.
Het uiteindelijke doel is een afspraak die voor jullie beiden aanvaardbaar is, een win-win situatie dus.