Dat klopt niet, denk je misschien. Ruzies gaan toch juist vaak over geld?

Mensen maken vaak een afspraak omdat ze in hun familie “gedoe om geld” hebben. Maar gaandeweg het  mediationtraject blijkt het eigenlijk helemaal niet over geld te gaan. Een praktijkverhaal:

Twee broers en een zus komen er niet uit bij het verdelen van de erfenis. Onlangs is hun moeder overleden en sinds de uitvaart ligt jongste broer Johan dwars.

Bij mij aan de mediationtafel mag ieder zijn/haar verhaal vertellen. Ze spreken af dat de oudste mag beginnen.

De oudste broer Evert vertelt dat hij melkveehouder is. Hij heeft het bedrijf van hun ouders overgenomen toen vader ziek werd. Hij had nooit ruzie met zijn broertje Johan en begrijpt nu ook niet wat het probleem is. Ook in de ogen van zijn zus Anja is er helemaal geen reden tot onenigheid. Er is niet zoveel te verdelen en zij wil vooral een goede familierelatie.

Dan is Johan aan de beurt. Met verheven stem maakt hij duidelijk dat hij het niet eens is met de verdeling. Hij slaat met zijn vuist op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten.

Ik vraag hem wat hem zo boos maakt. Dan begint hij al snikkend te vertellen: “Ze nemen mij nooit serieus! Ik ben het nakomertje. Al ben ik nu 52 jaar en zijn mijn broer en zus de 60 gepasseerd, ik blijf het kleine broertje.” Hij vertelt dat hij altijd meehielp op de boerderij. Melken, voeren, werken op het land, hij deed het met veel plezier. Maar het was ook pittig naast zijn opleiding. Hij ging naar de HAS en daarna naar ,Wageningen, haalde hoge cijfers.  Maar hoe hard hij ook werkte, op school en op de boerderij, het leek wel of ze hem niet zagen. Nu moeder is overleden komen zijn herinneringen aan vroeger weer naar boven. “Ik heb nu een goede baan, maar wat had ik graag boer willen worden!” Toen durfde ik het niet te zeggen. Maar het voelt voor mij nog steeds zo oneerlijk dat ik geen kans kreeg om de boerderij over te nemen!”.

……

Na een tijdje reageert Anja: “Ik dacht dat je wilde studeren, jij haalde altijd zulke hoge cijfers!” Evert knikt instemmend. Niemand had er ooit bij stil gestaan dat Johan ook boer had willen worden, ook hun ouders waarschijnlijk niet. Vroeger werd er binnen het gezin nooit over wensen en gevoelens gesproken.

Samen realiseren ze zich dat ze het verleden niet terug kunnen draaien. Maar dat het fijn is om nu als volwassenen alles naar elkaar uit te spreken, dat lucht op.

En hoe de erfenis uiteindelijk verdeeld werd? Dat deed er eigenlijk niet meer zo toe.

 

 

Disclaimer: Deze blog is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Omwille van de privacy zijn personen, feiten en gebeurtenissen gefingeerd en in een andere context geplaatst. Mogelijke overeenkomsten tussen bestaande personen en personages in deze blog berusten op louter toeval.